where_art_thou_400_clr_12269

Søknadsfrist for Sceneinstruktørordningen

Sceneinstruktørordningen er et gratis tilbud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil produsere teaterstykker og lignende. 1. desember er frist for sceneinstruktørordningen første halvår 2022.

Sceneinstruktørordningen er et tilbud gjennom Nordland fylkeskommune og samarbeidskommuner, hvor amatører kan søke om hjelp fra profesjonell instruktør, helt vederlagsfritt. De arbeider med lag, foreninger, enkeltprosjekter, kor, skoler, eller andre som planlegger teaterprosjekter eller andre sceniske forestillinger.

I hovedsak tilbyr ordningen regihjelp. Det vil si at man får hjelp til å legge kunstnerisk konsept på forestillingen, instruksjon av aktører, og ellers tett oppfølging av produksjonen. De tar ikke på seg produsentansvar, og det er viktig at forestillingen således har et tydelig eierskap. Sceneinstruktørene er også ofte konsulenter til en del av de produksjonsmessige arbeidsoppgavene de ikke dekker selv, og gir veiledning til en fornuftig arbeidsstruktur. Det er også mulig å bare søke om slik konsulenthjelp.

Søknadsskjema finner du her

Det er ofte mange om beinet, og da er det gjerne de mest velfunderte prosjektene som tilgodesees. Det vil si at de har klare motiv og ambisjoner for forestillingen, en tydelig og utfyllende prosjektbeskrivelse, samt realistiske tidsrammer. Prioriteringene blir gjort av sceneinstruktør og scenekunstleder, i samråd med koordinatorene i deltagende kommuner. Hvor mye tid den enkelte kommune får er basert på kommunens prosentandel.

Alle får svar på søknad. Ved avslag vil ordningen likevel som regel tilby noe konsulenthjelp. Noen vil også få tilbud om hjelp til å bedre definere et prosjekt for senere søknad.

Det er åtte instruktører som dekker sju regioner i Nordland, og årlig arbeider de med om lag 4000 amatører og har i snitt opp mot 40.000 besøkende på våre forestillinger.

2021-11-23 Heidi Bakke