Sørarnøy_havn_ny_plangrense

Varsel om utvidelse av planområde

Sørarnøy havn, planID 202001

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles utvidelse av planområde for Sørarnøy havn. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 26.05.2021.

Dette varselet gjelder utvidelse av planområde mot Skauleira, for å sikre areal for nedsprengning av Skauholmen, med eventuell grønn buffer mellom bade/uteområde og industriområde.


Utvidelsen omfatter også område ved fergeleie, med hensikt å sikre tilstrekkelig plass for fremtidig utbedring av kaianlegg for bilferge.


Utvidelsen utgjør en forskjell på 3,7 daa.


Innspill til planarbeidet sendes til Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr, eller til postmottak@gildeskal.kommune.no innen 26.05.2021.

Sørarnøy havn - reguleringsendring (planID 202001) - Endring i planens avgrensning.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS