NAV velferd

Beliggenhet

NAV Velferd har kontorer i Gildeskål Sparebank, 2. etg, Gildeskål Sparebank (inngang på baksiden av bygget).

Kommunale tjenester i NAV består av sosialtjeneste. I tillegg ligger statlige tjenester slik som arbeidsformidling og trygdetjenester i NAV kontoret. Du finner oversikt over alle statlige tjenester hvis du går inn på nav.no. Her finner du aktuelle skjemaer og opplysninger om blant annet frikort, trygdeytelser, helsetjenester, muligheter for oppfølging i NAV, arbeidsgivertjenester og ledige stillinger. På nav.no kan du i tillegg levere elektronisk meldekort og registrere deg som arbeidsledig/arbeidssøker.

Arbeidsområder

Sosialtjenesten arbeider i hovedsak etter Lov om sosiale tjenester. Sosialtjenesten kan gi hjelp til personer som er i en vanskelig situasjon. Hjelpen gis i form av råd og veiledning, økonomisk bidrag, nødhjelp, samtaler, støttegrupper, gjeldsrådgivning, tiltaksarbeid og tiltak for personer med rusmiddelproblemer.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS