Logo NAV

Til mottakere av sosialhjelp

NAV: Informasjon om ekstra juleutbetaling

Det er fremmet et forslag i Stortinget om en ekstrautbetaling til sosialhjelpsmottakere i forbindelse med julen. Saken skal behandles av Stortinget den 21. desember.

2022-12-19

NAV velferd

NAV Velferd har kontorer i Gildeskål Sparebank, 2. etg, Gildeskål Sparebank (inngang på baksiden av bygget).

Vi er som vanlig tilgjengelig gjennom kontaktsenteret på tlf. 55 55 33 33 og via din side/aktivitetsplanen på nav.no

Kommunale tjenester i NAV består av sosialtjeneste

Sosialtjenesten arbeider i hovedsak etter Lov om sosiale tjenester. Sosialtjenesten kan gi hjelp til personer som er i en vanskelig situasjon. Hjelpen gis i form av råd og veiledning, økonomisk bidrag, nødhjelp, samtaler, støttegrupper, gjeldsrådgivning, tiltaksarbeid og tiltak for personer med rusmiddelproblemer.

Statlige tjenester slik som arbeidsformidling og trygdetjenester ligger også i NAV kontoret. Du finner oversikt over alle statlige tjenester på nettsiden nav.no.
Her finner du aktuelle skjemaer og opplysninger om blant annet frikort, trygdeytelser, helsetjenester, muligheter for oppfølging i NAV, arbeidsgivertjenester og ledige stillinger.
På nav.no kan du i tillegg levere elektronisk meldekort og registrere deg som arbeidsledig/arbeidssøker.

2018-05-03
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS