logo NAV

Nå kan du søke økonomisk sosialhjelp digitalt

Fra i dag av kan du søke digitalt via DigiSos om økonomisk sosialhjelp på nav.no

2020-04-22

Sosialstønad

Sliter du med økonomien og klarer ikke skaffe nok penger til nødvendige utgifter som mat, husleie og strøm? Når alle andre muligheter for inntekt er vurdert eller prøvd ut, kan økonomisk sosialhjelp fra NAV være en midlertidig løsning for å hjelpe deg ut av problemet.

2018-06-06
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS