figur løper med pengesekker

Spillemidler for 2024

Fristen for å sende inn søknad om spillemidler for 2024, er 15.oktober.
Det anbefales å sette seg godt inn i bestemmelsene for spillemidler, de finner du her: 
Gjeldende regelverk med tilskuddssatser for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. 

Link til søknadsskjema og informasjon om dokumentasjonskrav og vilkår: Søknadsskjema – Anleggsregisteret.no

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS