Spørreundersøkelse - Inndyr skolegård og aktivitetspark

Vi trenger dine innspill - ta spørreundersøkelsen nå! 

Kommunen er for tiden i en forprosjektfase med mål om å utvikle Inndyr skolegård til å bli en attraktiv skolegård for skolens elever og en aktivitetspark/møteplass for Gildeskåls øvrige innbyggere. 

Det er allerede gjennomført en medvirkningsdag for elevene på Inndyr skole med påfølgende spørreundersøkelse. 

Nå ønsker vi innspill fra kommunens øvrige innbyggere! Din stemme har betydning og er verdifull, vi håper at så mange som mulig vil ta seg tid til å svare på denne digitale spørreundersøkelsen. Det tar kort tid å svare, og undersøkelsen er åpen til og med søndag 1. mai kl. 23.59.

Klikk på lenken nedenfor for å starte undersøkelsen:

Forprosjektet skal danne grunnlag for et politisk vedtak på sikt, og i den forbindelse er innhenting av kunnskap blant fremtidige brukere svært viktig og verdifullt.

Nedenfor er en film som kan sette deg i god stemning, filmen er fra skolegården/aktivitetsparken på Hvalstad skole:

Takk for at du bidrar!

Lakkegata skole.pngBildet er fra Lakkegata skolegård i Oslo.  

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS