Ordfører Bjørn Magne Pedersen_web_200x264

Ekspertene tror på Gildeskål

SSB: Vekst i Gildeskål mot 2050

I en tid der sentralisering er det mest framtredende utviklingstrekket, tror Statistisk sentralbyrå (SSB) at Gildeskål som en av bare tre Nordlandskommuner vil få høyere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet.

I sitt sammendrag skriver SSB at de regionale framskrivingene viser at befolkningen i Norge vokser med 11 prosent fram til 2050, men at denne veksten er ujevnt fordelt geografisk. Viken vokser med over 18 prosent, mens Nordland krymper med 1,6 prosent. Resultatene viser at befolkningen sentraliseres: befolkningsveksten er særlig tydelig på Østlandet, og i og rundt de store byene. Mange av nedgangskommunene ligger i distriktene. Av disse er mange innlandskommuner, kommuner langs svenskegrensa, samt kommuner nord i Trøndelag og i Nord-Norge.
Da er det svært positivt, og sannsynligvis overraskende for noen, at SSB i sin hovedmodell forventer at befolkningen i Gildeskål vil vokse med 12,1%, til 2186 personer i 2050. 

Ingen fasit

- Beregningene fra SSB er ingen fasit, men gir oss grunnlag for å tro at fortsatt satsing på utvikling kan gi gode resultater. Urbanisering er en både nasjonal og global trend, og vi tror at nærheten til byen kombinert med kvalitetene i Gildeskål gir oss fortrinn framfor andre distriktskommuner, sier ordfører Bjørn Magne Pedersen. I Gildeskål får du det beste av to verdener, du kan leve det gode liv i landlige omgivelser, samtidig som du er tett på byen. Og med satsingen vår på gode og livskraftige tettsteder skal vi gjøre dette enda bedre.
Kommunens kunnskapsgrunnlag viser at bedriftene i Gildeskål har skapt mange nye arbeidsplasser de siste årene. 

Må gjøre jobben selv

- Dette gir oss et svært godt utgangspunkt, men trenger ikke nødvendigvis å resultere i flere innbyggere. Vi er nødt til å jobbe for å være en god kommune å bo i, ha gode tjenester, og selv være en god arbeidsgiver. På den måten skal vi legge til rette for at unge mennesker ser muligheter i Gildeskål og vil skape seg en framtid her.
Beregningene fra SSB viser at alle landets kommuner vil ha eldre befolkning i 2050, og Gildeskål er ikke noe unntak.
- I mange sammenhenger beskrives eldrebølgen som et problem. Da er det viktig for meg å understreke at vi ønsker at også eldre skal leve gode og lange liv i Gildeskål. Vi har ikke en senior for mye!
- Vi har lagt en ambisiøs samfunnsplan med befolkningsvekst til grunn for arbeidet vårt. Modellen fra SSB viser at det er mulig, og alt vi gjør bør ha dette som målsetting. Den nye hurtigbåtruta som settes i drift 1. september gjør at vi får både bedre kommunikasjoner internt i kommunen og at vi kommer enda tettere på Bodø. Dette er et resultat av mange menneskers utrettelige arbeid og et godt eksempel på at det nytter, avslutter ordfører Bjørn Magne Pedersen. 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS