Valglogo

Stortings- og sametingsvalget 2021

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved Stortingsvalget må du stå i manntallet. Manntallet for Gildeskål kommune er lagt til offentlig ettersyn på kommunehuset, Servicetorget.

For å kunne stemme ved Sametingsvalget må du stå i samemanntallet. Manntallet blir lagt til offentlig ettersyn på kommunehuset, servicetorget.

På Servicekontoret er det fullstendig manntall for Stortingsvalget og Sametingsvalget for Gildeskål kommune. Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i Gildeskål kommune, og i samemanntallet. 
 
Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistret som bosatt i den 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført. 


Valgkortene sendes i år ut elektronisk til de fleste i alle kommuner. Du vil finne det i din digitale postkasse.  På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Husk å laste valgkortet ned på telefon og ta det gjerne med deg når du skal stemme, du trenger ikke å skrive det ut.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil, kan det sendes krav om endring til Valgstyret i Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr.

Kontakt valgansvarlige for nærmere opplysninger. Tlf 75760600, linsva@gildeskal.kommune.no

I henhold til folkeregistreringsloven § 13 kan manntallet ikke legges ut på internett. I henhold til valgloven med forskrifter skal det heller ikke tas kopi/avskrift av manntallet. Manntallet skal ikke kobles med andre offentlige registre og skal ikke brukes til kommersielle formål.

Spesielt for sametingsvalget

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget på telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

2021-08-12 Svanhild Lind