Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Stab

Stab ivaretar kommunens samfunns- og arealplanlegging, overordnet planverk, prosjektstøtte, personalpolitikk og organisasjonsutvikling, IKT, beredskapsplanlegging og folkehelse.

IKT

IKT-enheten har teknisk drift av kommunens servere og datanettverk, pc'er og skrivere, etc. og gir brukerstøtte til kommunens ansatte via helpdesk.

Joar N_web_70x93.jpgJoar Norli,  fagansvarlig IKT
Mobil: 979 58 054
Epost: norjoa@gildeskal.kommune.no

 

Kim Rune Jensen_web.jpgKim Rune Jenssen, fagarbeider IKT
Mobil: 908 12 936
Epost: jenkim@gildeskal.kommune.no

 

 

Prosjektledelse

Petter Kjærnes, prosjektleder_75x75.jpgPetter Kjærnes,  Prosjektmedarbeider
Telefon: 915 23 418
Epost: kjepet@gildeskal.kommune.no

 

 

Frivilligsentral

Rita Elveheim,  Prosjektmedarbeider
Telefon: 411 44 587
Epost: elvrit@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS