Veiskilt_200x175

Kartverket har gjort jobben

Steds- og veinavn er fastsatt

Statens kartverket har gjort vedtak om skrivemåten av 119 stedsnavn i Gildeskål kommune, fordelt på 1 navnegardsnavn, 14 gardsnavn, 24 bruksnavn og resten naturnavn. 

Statens kartverket har gjort vedtak om skrivemåten av 119 stedsnavn i Gildeskål kommune, fordelt på 1 navnegardsnavn, 14 gardsnavn, 24 bruksnavn og resten naturnavn. Vedtaket innebærer at veier som har hatt midlertidige navn (f.eks. 38060) nå har fått sine endelige navn.
De fastsatte navnene blir lagt inn i kartbasen i uke 10, og Folkeregisteret vil bli oppdatert i løpet av to-tre dager. Andre kartbaser som Google Maps, Finn/kart og Gule sider vil i neste omgang oppdatere sin kartbaser med de fastsatte navnene, men dette vil nok ta litt tid.
Husnumrene vil være de samme, og vi oppfordrer alle til å sette opp godt synlig nummer på huset.

Vi sender i disse dager ut brev til alle berørte. Her vil det også stå at den enkelte må informere Posten og bedrifter/personer man mottar brevpost fra om adresse-endringen.

Klikk HER for å se Kartverkets vedtak. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS