Valglogo

Stortings- og sametingsvalget 2021

Stemme hjemme?

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19  ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er fredag 10. september kl. 10.00. 

Send epost  til postmottak@gildeskal.kommune.no, eller ring tlf 75 76 06 00 for nærmere informasjon.

I henvendelsen må det oppgis fullt navn, fødselsdato og adresse. Oppgi også telefonnummer slik at vi kan nå deg.

 

2021-08-13 Svanhild Lind