Stolte vinnere av kulturprisen og frivilligprisen 2022

Tradisjonen tro ble Gildeskål kommunes kulturpris og frivilligpris delt ut under julekonserten lørdag. Kulturprisen gikk til Sykehjemmets venner, mens Anette Holand Nilsen og håndballgruppa i IL Splint fikk frivilligprisen.

Frivilligprisen 2022

I begrunnelsen for årets frivilligpris sa folkehelsekoordinator Vilde Stangeland bl.a. dette:

Frivilligprisen går til en initiativrik person, lag/forening eller organisasjon som med sin frivillige innsats, ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. Vinneren av årets frivilligpris har bidratt til nettopp dette. Vinneren har gjennom mange år sørget for økt aktivitet, deltakelse og inkludering, økt trivsel og livskvalitet blant mange barn og unge i Gildeskål. 

Siden 2014 har hun vært med å etablere og skape en trygg arena for både fysisk, psykisk og sosial utfoldelse for barn og unge. Vinneren er i dag fremdeles hovedtrener og primus motor for den største og mest aktive gruppa i IL Splint, nemlig Håndballgruppa. Håndballgruppa gir tilbud til alle barn fra 1. til 9. klasse og er med det den eneste gruppa i Gildeskål som gir et tilbud om organisert fysisk aktivitet for et SÅ stort aldersspenn…

Frivilligprisen 2022.jpgLes hele begrunnelsen for årets frivilligpris her.

Kulturprisen 2022

Ordfører Bjørn Magne Pedersen delte ut kulturprisen til Myrna Kristiansen som tok imot den på vegne av Sykehjemmets venner, og sa dette:

Sykehjemmets venner er en frittstående forening som har arrangert sosiale sammenkomster for beboerne i og ved GIBOS i en årrekke. De ble stiftet i 1986, og består i dag av rundt 25 damer som jevnlig ordner i stand arrangementer, blant annet kan det nevnes hatteparty, solfest, underholdningskvelder, musikk og allsang.

Feststundene holdes i kantinen på GIBOS, men er åpen for alle som vil delta.

Sykehjemmets venner har med seg hjemmelagde kaker og ordner med loddsalg, og tilbakemeldingene fra beboerne er at de setter stor pris på disse hyggestundene. Overskudd fra loddsalg går i sin helhet tilbake til GIBOS, og blir brukt etter behov og ønske fra ansatte og beboere.

Arbeidet og innsatsen til Sykehjemmets Venner blir lagt merke til i lokalsamfunnet, og sprer glede til mange. Gildeskål kommune er takknemlig og stolt over at vi har en så flott gjeng som står på for å gi våre eldre kulturtilbud hver måned.

Gratulerer til Sykehjemmets Venner, med en velfortjent kulturpris! 

Bilde av vinneren av kulturprisen for 2022

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS