Storvik, Gildeskål. Foto: Silje Nordgård

Storvik barnehage trenger vikarer!

Ved Storvik barnehage er det akutt behov for vikarer. Ta kontakt med styrer Linda Oldervik på tlf. 918 93 755 dersom du ser at dette er en rolle som kan være interessant for deg!

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS