Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Strategi for eierstyring

.

Gildeskål kommune legger «Strategi for eierstyring» til grunn ved styring av selskaper Gildeskål kommune er deltaker i eller eier av. Denne strategien retter seg mot kommunestyret, eierrepresentantene og styrene. Eierstrategien er utarbeidet med tanke på å øke det politiske engasjement, legge felles føringer og sikre nødvendig handlingsrom for styring av de selskaper kommunen deltar i. Eierstrategien skal forelegges nye eierrepresentanter i selskapenes eierorgan samt styremedlemmer før de blir forespurt om å ta verv. 

Gildeskål kommune har vedtatt i sak 5/16 en «Felles strategi for samarbeid og eierstyring» for de samarbeidene og interkommunale selskaper kommunene er engasjert i gjennom Salten regionråd. Eierstrategien «Strategi for eierstyring» for egne selskaper er   basert på denne felles eierstrategien som er utviklet i samarbeid med de øvrige Saltenkommunene.   Dersom det oppstår konflikt mellom disse to eierstyringsstrategiene skal bestemmelsene i «Felles strategi for samarbeid og eierstyring» gå foran.

Strategi for eierstyring.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS