Stratgisk næringsplan 2022-2025, forside

Strategisk næringsplan

Kommunestyret har i møte 20.01.2022 vedtatt Strategisk næringsplan for Gildeskål kommune 2022 - 2025.

Les strategisk næringsplan på nettsiden til Sjøfossen næringsutvikling.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS