Svangerskapsavbrudd

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Abortloven gir deg rett til å kreve abort innen utgangen av den tolvte svangerskapsuka (84 dager). Du kan selv søke om abort. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen, du kan ta direkte kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling.

Når du kontakter lege, helsestasjon eller sykehus, må de vite dato for første dag i siste menstruasjon. Du trenger ikke begrunne valget ditt, og du velger selv om du vil motta veiledning eller råd.

Legen skal informere deg om hvordan inngrepet gjennomføres og om eventuelle komplikasjoner som kan oppstå.

Legen skal også gi deg informasjon om den støtten samfunnet gir hvis du ønsker det.

Kriterier/vilkår

Du tar selv den endelige avgjørelsen, såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

aaa

Lover og retningslinjer

Abortloven § 2

Lover

Abortloven

Forskrifter

Abortforskriften

Forskrifter

Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (rundskriv)

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helseavdelingen
Telefon:75 76 07 08
Epost:helsesoster@gildeskal.nhn.no
Besøksadresse:GIBOS 8140 INNDYR

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-12-27 11:05
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS