Teknisk

Teknisk har ansvar for drift og forvaltning av kommunal eiendom, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, vei, vann og avløp, jord- og skogbruksforvaltning samt viltforvaltning og miljøforvaltning.
 

Kommunalsjef

John Olaf JohansenJohn Olaf Johansen
Telefon: 75 76 07 87 / mob. 994 14 491
Epost: johjoh@gildeskal.kommune.no

Sekretær

Renate J_web.jpgRenate Johansen
Telefon: 75 76 08 22 / mob. 904 77 910
Epost: johren@gildeskal.kommune.no

 

Virksomhetsleder Plan og byggesak

Iren_F_web2.jpgIren Førde 
Telefon: 75 76 07 85 / mob. 404 36 252
Epost: forire@gildeskal.kommune.no

Virksomhetsleder Teknisk drift

Gregor H-19_web.jpgGregor Hiler (vann/avløp, vei, skogbruk, viltforvaltning)
(I permisjon, i hans fravær kan Kjell-Harry Skjellstad kontaktes)
Telefon: 75 76 07 93 
Epost: hilgre@gildeskal.kommune.no

 

 

Oppmålingsingeniør

Bjørnar_Thoresen_web.jpgBjørnar Thoresen
Telefon: 75 76 07 92 / mob. 976 02 839
Epost: thobjo@gildeskal.kommune.no

Oppmålingsingeniør

Richard A 3_web.jpgRichard Isdal Andersen
Telefon: 75 76 07 95 / mob. 90 24 00 26
Epost: andric@gildeskal.kommune.no

Byggesaksbehandler

Bjørn Olav J_web.jpgBjørn Olav Jelstad
Telefon: 75 76 07 86 / mob. 90 29 81 99
Epost: jelbjo@gildeskal.kommune.no

Byggesaksbehandler

Svein-Roar Aas
Telefon: 75 76 07 96 
Epost: aassve@gildeskal.kommune.no

Ingeniør teknisk

Ragnhild F 4_web.jpgRagnhild Mari Dahlberg Fossli
Telefon: 75 76 08 20 / mob. 46 81 83 99
Epost: fosrag@gildeskal.kommune.no

Prosjektleder

Kjell-Harry Skjelstad_web2.jpgKjell-Harry Skjelstad, prosjektleder
Telefon: 75 76 07 97 / 466 44 670 
Epost: skjkje@gildeskal.kommune.no

Arealplanlegger

Vivian B_web2.jpgVivian Birkeland, arealplanlegger
Telefon: 75 76 07 82 / mob. 480 60789 
Epost: birviv@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS