Stortings- og sametingsvalget 2021

Tidligstemmegiving

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.

Valglogo
Valglogo
2021-06-30 Svanhild Lind