Informasjon til deg som er nærkontakt

Hvis du får beskjed om at du er nærkontakt til en smittet, er det ikke krav til å gå i karantene.
Du skal være oppmerksom på symptomer i 10 dager og teste deg dersom du får symtomer.

 

 

2022-02-04 Petter Kjærnes