Tilfluktsrom i Gildeskål

Forskrift om tilfluktsrom fra 1995, § 8 viser til at justisdepartementet fastsetter hvilke kommuner som er pliktige å ha offentlige tilfluktsrom. Oversikten over hvilke kommuner dette gjelder, ligger i et vedlegg til forskriften. Gildeskål kommune har ikke slik plikt, og Gildeskål kommune har derfor ikke offentlige tilfluktsrom.

Offentlige tilfluktsrom skal særlig bygges i byer og større tettsteder og legges slik at de kan gi vern for folk som er konsentrert utendørs i bysentra, trafikkområder, o.l. Plikten til å ha offentlige tilfluktsrom er nok også nært knyttet til vurderinger gjort i forhold til sannsynligheten for luftangrep og annen skade ved krigshandlinger.
I vårt område er kommunen Bodø og Fauske pliktige til å ha offentlige tilfluktsrom.
I tillegg til at det er en plikt for det offentlige i enkelte kommuner å ha tilfluktsrom, er også en del private byggherrer pliktig til å bygge tilfluktsrom. Disse tilfluktsrommene har de da selv ansvar for å vedlikehold og drifte.

Denne orienteringen ble gitt av ordfører Bjørn Magne Pedersen 10. mars 2022 som svar på interpellasjon fra Gildeskål FRP. 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS