Bilde av snekker

Tilskudd til boligbygging for næring

Etter vedtak i kommunestyret kan det også gis tilskudd når næringslivet bygger boligenheter for utleie. 

Etter at kommunestyret i mars 2023 vedtok retningslinjer til private som bygger bolig i Gildeskål kommune, var det et politisk ønske om at det også ble utarbeidet retningslinjer for boligbygging når næringslivet bygger boligenheter for utleie. 

I møte 22.06.2023 vedtok kommunestyret disse retningslinjene for tilskudd til boligbygging for næring:

  1. Det tildeles kommunalt boligtilskudd på 250.000,- per utleieenhet til næringsdrivende som bygger nye boligenheter i Gildeskål kommune. Boligenhetene må være større enn 60 m2. Tilskuddet gjelder ikke oppgradering eller vedlikehold av eksisterende boliger eller utleieenheter.
  2. Det tildeles kommunalt boligtilskudd på 100.000,- per utleieenhet til næringsdrivende som bygger nye boligenheter i Gildeskål kommune. Boligenhetene må være større enn 30 m2. *) Tilskuddet gjelder ikke oppgradering eller vedlikehold av eksisterende boliger eller utleieenheter.
  3. Tilskuddet utbetales utbygger/eier av boligenhetene.
  4. Det stilles krav om 10 års eierskap til boligenhetene. Tilskuddet avskrives med 10 % årlig. Dersom boligenhetene selges / overdras skal den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet, betales tilbake til kommunen. Boligtilskudd skal tinglyses med pant i boligenheten
  5. Kommunalt boligtilskudd kan først utbetales når ferdigattest foreligger. Søknad om utbetaling av tilskudd må sendes innen 1 år etter at ferdigattest er gitt.
  6. Ordningen gjelder boligenheter i helårsboliger i hele kommunen. Fritidsboliger omfattes ikke av ordningen.

*) Kommunen gir et tilskudd på 100.000,- for utleieenheter som er i intervallet 30 m2 – 60 m2. Den nedre grensen på 30 m2 kan reduseres til 15 m2 hvis det bygges et boligkonsept med tilgang til fellesarealer som dekker alle funksjoner til en boenhet.

Dersom du vil søke tilskudd, ta kontakt med vårt servicetorg.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS