GRuppeklem

Bufdir

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Søknadsfrist 17. desember 2021.

Bufdir sin tilskuddsordning "Tilskudd til inkludering av barn og unge" er nå kunngjort for 2022 og søknadsskjema er publisert. 

Les om tilskuddsordningen på bufdirs nettside her.

Dere søker om tilskudd i bufdirs søknadsportal.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie - og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 

Søknadsfristen er 17. desember 2021. 

Selve utlysningen finner dere her

Ta kontakt med folkehelsekoordinator for spørsmål.

Mail: stavil@gildeskal.kommune.no

Tlf: 415 46 904

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS