0I3A9186

Bufdir

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Tilskuddsordningen er er lyst ut for 2023, og søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 18. november.

Tilskuddsordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge er nå lyst ut for 2023, og søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal.

Les om tilskuddsordningen på Bufdirs nettside her

Søknadskjema finner du ved å logge inn i søknadsportalen her 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke
  • Virksomheten som søker om tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret
  • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret
  • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet 

Frist for å søke tilskudd er 18. november 2022

Ta kontakt med folkehelsekoordinator for spørsmål

Vilde Stangeland, stavil@gildeskal.kommune.no, 415 46 904

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS