Tilskudd til tiltak i beiteområder

Jf sentral forskrift kan det søkes om tiltak i beiteområder. Kommunen har i tillegg en lokal forskrift. Søknadsfrist er 1.mars.

De lokale retningslinjene kan dere lese her:

Tiltak i beiteområder.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS