Jente med grønn og blå malte hender

Kulturtanken

Tilskuddsordning "Inkludering i kulturliv"

Tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

 

Totalt 12,6 millioner skal fordeles til frivillige kulturaktører! Send søknad til Kulturtanken innen 1. mars klokken 24.00.

Målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted. 

Med kulturaktiviteter i denne sammenheng menes aktiviteter innen feltene musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og desing, og tverrgående kunst og kultur. 

Deltakelse i kunst og kultur er viktig for å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge. Å delta på felles arenaer med jevnaldrende og få muligheen til å utvikle seg selv og sine kreative evne kan bidra positvt til opplevelse av tilhørighet, anerkjennelse og identitetsbygging. Det er derfor viktig å legge til rette for at alle barn får tilgang til å utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten.

Hvem kan søke?

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Enkeltpersoner, kommuner eller kommunale virksomheter og kommersielle foretak kan ikke stå som søke av støtte.

KLIKK HER for å lese mer om tilskuddsordningen, kriterier og for søknadsskjema.

 

Ta kontakt for spørsmål.

Heidi Bakke: 918 84 612 / bakhei@gildeskal.kommune.no

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS