Bjørnhatten

Tilskuddsordninger

Det er flere tilskuddsordninger som kan være aktuelle for fremme av friluftsliv.

Lokalt har vi Storglomfjordfondet som er et friluftsfond for frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter i Meløy, Gildeskål og Beiarn. Tilskuddet kan gis til fysike tiltak og informasjons- og holdningsskapende arbeid som støtter opp om tradisjonelt friluftsliv. Meløy kommune er sekretariat. Midlene lyses ut med søknadsfrist 15. januar.

Her finner du søknadsskjema:

Storglomfjordfondet.pdf

 

Fylkeskommunalt tilskudd til friluftsliv

Les mer:

Fylkeskommunale friluftsmidler

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS