Tilsyn

Tilsyn på Fresksenteret og kulturhuset

På grunn av den seneste tidens hendelser på Fresksenteret og kulturhuset innfører vi nå tilsyn. Tilsynet vil utføres med ujevne mellomrom og uanmeldt.
Vi håper med dette å kunne få bukt med den uønskede aktiviteten som foregår, slik at vi ikke blir nødt til å innføre begrensninger på bruk og tilgang. Begrensninger er en siste utvei, da det i så fall også vil ramme de som følger reglene.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS