Logo frisklivssentral

Tirsdag 4.januar: Ny frisklivsreseptgruppe på Inndyr

Ønsker du hjelp til å endre levevaner og/eller mestre helseutfordringer? 

Ta kontakt med oss!

Frisklivsresept er en strukturert oppfølging av personer med behov for endring av levevaner. Forløpet går over 12 uker hvor vi trener 13:30-15:00 tirsdag og torsdag.

Dette er et tilbud for alle som bor og oppholder seg i kommunen, og målgruppen er personer som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom som følge av uhensiktsmessige levevaner eller andre helseutfordringer. 

Hvordan delta:
 


Send SMS eller mail til oss og vi kontakter deg.

Man kan også bli henvist av lege, NAV, helsestasjonen, rus- og psykiatritjenesten, spesialisthelsetjenesten eller fysioterapeut.


Kontaktinformasjon:

E-post: skaann@gildeskal.kommune.no
Telefon/SMS: 90210060

Ikke nøl med å ta kontakt!

2022-01-05 Petter Kjærnes