Figur bekjemper virus

Covid-19

To nye korona-smittede

Gildeskål kommune har i dag fått kjennskap til ytterligere to personer som har testet positivt for Covid-19. Begge personer har kjent smittevei, begge personer jobber i hjemmetjenesten i kommunen.

Smittesporing og testing er iverksatt.  Det er gjort tiltak i hjemmetjenesten for å forhindre ytterligere smitte samtidig som brukerne fortsatt ivaretas på en god og trygg måte.  Hjemmetjenesten kan de neste to uker bli noe redusert grunnet dette og vi ber om publikums forståelse for at dette. Vi vil allikevel understreke at alle skal få den hjelp som de trenger.

Vi vil også gjøre publikum som har vært innom butikken i Storvika i perioden lørdag 18/9 og frem til og med tirsdag 21/9 oppmerksom på at  de bør reagere på selv milde symptomer og teste seg dersom slike skulle oppstå.

Laila Didriksen
Kommuneoverlege i Gildeskål

2021-09-22 Petter Kjærnes