Trafikkofrenes dag 2021

I dag, 20. januar, markeres Trafikkofrenes dag over hele landet.

Alle kommuner i Nordland er påvirket av ulykker i trafikken. Når en alvorlig ulykke rammer, har det stor innvirkning på både familie, venner og lokalsamfunn. Trafikkofrenes dag er en dag der vi viser omtanke og omsorg for alle som er berørt av trafikkulykker.

Ifølge Statens Vegvesen ble 2020 et år med historisk lave dødstall i trafikken. Med 95 omkomne er det første gang under 100 mennesker som mistet livet på norske veier. I Nordland mistet 9 mennesker livet i 2020. Dette er 6 færre sammenlignet med året før. Selv om hvert dødsfall er en tragedie for de som rammes, må vi likevel bruke de reduserte dødstallene som en milepæl og motivasjon til å senke antall omkomne ytterligere.

I samarbeid med Trygg Trafikk jobber Gildeskål kommune målrettet, helhetlig og holdningsskapende for stadig å bedre trafikksikkerheten. Før jul ble kommunen godkjent som trafikksikker kommune som vil si at vi tilfredstiller en rekke kriterier i arbeidet med traikksikkerhet. Trafikksikker kommune kan du lese mer om her.

I dag oppfordrer vi til å tenne et lys for å minnes de som har mistet livet eller vært utsatt for skade i Nordlandstrafikken . 

20210118_114902.jpg

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS