Kommunale veger er ofte skoleveger og veger til fritidsaktiviteter, familie og venner. Kommunenes ansvar for trafikksikkerheten er derfor i stor grad knyttet til utformingen av et trygt lokalmiljø, til beskyttelse av myke trafikanter, fotgjengere og syklister, slik at befolkningen kan bevege seg trygt i sine nabolag.

I tillegg til kommunenes rolle som vegholder, er trafikksikkerhet også knyttet til deres ansvar som skole- og barnehageeier, som transportør og transportkjøper og som arbeidsgiver.

Trafikksikkerthetsplanen ble vedtatt 07.11.19

Trafikksikkerhetsplan_vedtatt_KST_07.11.19.pdf

Trafikksikkerhetsplan_særutskrift.pdf

 

Trafikksikker kommune logo

Trafikksikksikkerhetsplan for Gildeskål 2019-2023 - rullering

Arbeidet med rullering av Trafikksikkerhetsplanen starter nå opp.

Det er mulig å komme med innspill til viktge trafikksikkerhetstiltak for perioden 2024-2028. Det kan være både holdningsskapende tiltak og fysiske tiltak.

2023-11-30
Trafikksikkerhetsplan_forside

Trafikksikkerhetsplan vedtatt

Kommunestyret vedtok i møte 07.11.19 Trafikksikkerhetsplanen for Gildeskål kommune for perioden 2019-2023. Klikk her for å se planen.

2019-12-05
Bilde_trafikksikkerhetsplan

Innspill ønskes til trafikksikkerhetsplan

I forbindelse med den årlige rulleringen av trafikksikkerhetsplanen for Gildeskål kommune ber vi om tilbakemelding på hvilke tiltak dere ønsker satt opp på handlingsplanen for neste periode. Fristen for innspill var 23.september 2019.

2019-08-27
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS