Trafikksikkerhetsplan_forside

Trafikksikkerhetsplan vedtatt

Kommunestyret vedtok i møte 07.11.19 Trafikksikkerhetsplanen for Gildeskål kommune for perioden 2019-2023. Klikk her for å se planen.

Gildeskål kommune jobber for nullvisjonen innen trafikksikkerhetsarbeidet, med mål om at ingen skal tape liv eller få varige skader i veitrafikken. 

Trafikksikkerhetsplanen inngår som en del av kommunens planstrategi. Kommunedelplanen skal bidra til at trafikksikkerhetsarbeidet blir ivaretatt på en god måte i hele kommuneorganisasjonen og i alle aktiviteter. I planen legges det føringer for hvilke tiltak som skal prioriteres og gjennomføres i løpet av planperioden.

Planen er delt i to deler, en del som kartlegger trafikkforholdene i kommunen, visjon og mål, samt beskrivelse av tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Del to, handlingsdelen, gir grunnlag for kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. Både holdningsskapende og fysiske tiltak som skal gjennomføres i kommunen er her listet opp.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS