Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

bus travel journey  800  9856

Legeerklæring må vedlegges søknaden.

TT-ordningen er behovsprøvd i forhold til søkers inntekt. Men økonomisk behovprøving gjelder ikke for rullestolbrukere med behov for spesialbil, eller blinde.
- Søkerens inntekt må ikke overstige 2 x grunnbeløpet (G) i folketrygden. Som inntekt regnes ”alminnelig inntekt” iht. siste likningsoppgjør, eventuelt justert for særfradrag for alder, uførhet og store sykdomskostnader. 

Informasjon og søknadsskjema finner du her.


Last ned søknadskjemaet, fyll ut og send det til Gildeskål kommune:

Digitalt med eDialog 
eller
- i brevpost til NAV Gildeskål, Inndyrveien 79, 8140 Inndyr. 


Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS