Frivilligsentral logo_200x126

Trenger du hjelp i hverdagen?

Opplever du å ha behov for hjelp av noe slag og ikke har mennesker rundt deg som kan bistå deg?

Hjelpen kan ikke innebære personlig kontakt med andre da vi må unngå smittespredning av eventuelt koronavirus, men det kan f.eks være å handle mat (bruke vipps som betalingsløsning), hente post fra postkassen som legges utenfor inngangsdøra, en telefonvenn, måke snø eller strø, eller andre praktiske gjøremål.
Klikk på lenken under og registrer hvilken type hjelp du trenger. Frivilligsentralen tar da kontakt med deg og har mulighet til å finne en frivillig medarbeider som kan hjelpe deg.

Lenke til Gildeskål frivilligsentral:
https://gildeskal.frivilligsentral.no/


Med vennlig hilsen

Rita Elveheim
Daglig leder
Gildeskål frivilligsentral, Inndyrveien 77
Mob. 411 44 587

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS