Helse og omsorg: Vi trenger folk!

For å øke beredskapen og utholdenheten innenfor helse- og omsorg  i kommunen ønsker kommuneoverlegen og kommunens kriseledelse kontakt med studenter, elever og andre med utdanning og/ eller yrkeserfaring innen følgende fagfelt;

  • Helsefag
  • Kjøkkenfag
  • Renholdfag

Ta kontakt med Gildeskål Bo- og servicesenter på telefon 75 76 07 50 for å melde deg.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS