Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Hjelp_200x175

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm kan tildeles hjemmeboende, personer i omsorgsbolig, aldersbolig eller eldresenterene der det av ulike årsaker er behov for en slik alarm.

 

Innstallasjon av trygghetsalarm gjøres av hjemmesykepleien.                                   

For leie av trygghetsalarmen betales det, etter de til enhver tid gjeldene satser, vedtatt av kommunestyret. Se priser pleie og omsorg i menyen til høyre.

Henvendelser om trygghetsalarm rettes til:
Åpen omsorg Fastlandet Tlf 75 76 07 31 / 48 30 03 85
Åpen omsorg Øyene Tlf 75 75 85 00 / 97 56 16 80

Søknad kan sendes pleie og omsorg Gildeskål bo og servicesenter 8140 Inndyr. Tlf 75 76 07 50

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS