Hjelp_200x175

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm kan tildeles hjemmeboende, personer i omsorgsbolig, aldersbolig eller eldresenterene der det av ulike årsaker er behov for en slik alarm.

 

Innstallasjon av trygghetsalarm gjøres av hjemmesykepleien.                                   

For leie av trygghetsalarmen betales det, etter de til enhver tid gjeldene satser, vedtatt av kommunestyret. Se priser pleie og omsorg i menyen til høyre.

Henvendelser om trygghetsalarm rettes til:
Åpen omsorg Fastlandet Tlf 952 82 556
Åpen omsorg Øyene Tlf 488 95 402

Søknad kan sendes pleie og omsorg Gildeskål bo og servicesenter 8140 Inndyr. Tlf 75 76 06 00

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS