fosterhjembilde

Tusen takk til alle fosterforeldre i Nord-Norge

I uke 45 hedres fosterforeldre over hele landet. En god oppvekst varer livet ut og i generasjoner. Fosterforeldres gjør en forskjell i barns liv!

Visste du at?

• 53 200 mottok i 2012 et tiltak av barnevernet
• 4,5 prosent av barn mellom 0-18 år får hjelp av barnevernet og ca. 1 prosent bor i et fosterhjem
• 1227 barn bor i et fosterhjem i Nord-Norge.
• 7 av 10 barn som ikke kan bo hjemme bor i et fosterhjem
• Det er i dag 57 barn og unge som venter på et fosterhjem i Nord-Norge
• Forskning viser at fosterbarns problemer avtar etter plassering i fosterhjem (NOVA)
• Barn som har bodd i fosterhjem klarer seg bedre på skolen og en høyere andel oppnår en positiv voksenkarriere enn øvrige barnevernsbarn (Barnevern i Norge)
• 90 % av fosterforeldre i Nord-Norge sier at gleden ved å se positive endringer ved barnet er avgjørende for å bli fosterhjem. 

For mer informasjon se www.fosterhjem.no. Vi ønsker også å få flere venner på sosiale medier, så gå gjerne inn på https://www.facebook.com/#!/FosterhjemNordNorgeå trykk lik, gi en kommentar eller del.  

 

Bente Wistven
Kommunikasjonssjef
Bufetat Region nord
Direktenummer: 46615503
Sentralbord: 46615500

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS