Bilde Velkommen Ukraina

Ukrainske flyktninger til Gildeskål

Gildeskål kommune har nå fått beskjed om at bosetting av ukrainske flyktninger kan starte. 

Gildeskål kommune har nå fått beskjed om at bosettingen av ukrainske flyktninger kan starte. Foreløpig har vi 11 personer vi skal ta imot, dette er mennesker i ulike aldersgrupper. Vi vet ikke så mye om disse personene enda, men vi har sagt at vi kan ta imot dem allerede fra inneværende uke.

Første bosetting skjer på Inndyr og Nygårdsjøen. Boliger er klarerte og flyktningkontoret jobber nå for å få alle detaljer på plass. Vi regner med at vi innen kort tid får beskjed om å ta imot flere personer, noe vi fint skal håndtere. De aktuelle lokalutvalgene vil fortløpende bli kontaktet av frivillighetssentralen for samarbeid om en god velkomst av våre nye innbyggere.

Jeg vil samtidig takke for velviljen og rausheten når det gjelder å skaffe til veie nødvendig utstyr til flyktningene. Den positiviteten som gildskålinnbyggerne viser er et veldig godt utgangspunkt for en god og inkluderende bosetting. Når vi etter hvert vet eksakt hvem som kommer og hvilke behov som fremkommer, vil vi trolig gå ut med flere forespørsler.

Med vennlig hilsen

Hilde Wiik

Kommunalsjef, Familie, oppvekst og kultur

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS