Ungdomsrådet i Gildeskål

Her er Gildeskål sitt nye ungdomsråd!

Det nye ungdomsrådet i Gildeskål hadde sitt første møte i dag!

Ungdomsrådet i Gildeskål består av 10 medlemmer, valgt av elevrådene i kommunen.

Hvert av elevrådene ved ungdomsskolene og ved Meløy videregående avd. Inndyr, velger 2 representanter hver til ungdomsrådet. 

Representantene velges i utgangspunktet for 2 år.  

Ingrid ble gjenvalgt som leder av ungdomsrådet og Ane Sofie ble valgt som nestleder. 

Sandra Eilertsen er koordinator for ungdomsrådet.

Dette er ungdomsrådets medlemmer:

Martynas (Arnøyene, nytt medlem)

Ane Sofie (Arnøyene)

Julian (Nygårdsjøen, nytt medlem)

Mie (Nygårdsjøen, nytt medlem)

Oda (Inndyr)

Isa (Inndyr, nytt medlem)

Isak (Sandhornøya)

Bina (Sandhornøya, nytt medlem)

Ingrid (Meløy videregående avd. Inndyr)

Oliver (Meløy videregående avd. Inndyr, nytt medlem)

Hva gjør ungdomsrådet?

Ungdomsrådet skal være ungdommen sitt talerør ovenfor politikerne og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen. Ungdomsrådet skal behandle saker som angår barn og unges oppvekst og levekår. Ungdomsrådet skal blant annet ha følgende saker til behandling:

  • Årsbudsjekk og økonomiplan
  • Planer som gjelder barn og unges levekår

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår barn og unge. 

Visste du at Ungdomsrådet i Gildeskål har sin egen instagramkonto?

Følg ungdomsrådet på: gildeskal_ungdomsrad for oppdateringer og informasjon relevant for barn og unge! 

ungdomsrådet 2022.jpg

Fra venstre: Ane Sofie, Martynas, Julian, Sandra, Oda, Bina, Isak, Oliver, Ingrid og Isa. Mie, representant fra Nygårdsjøen, var ikke til stede i dag. 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS