group_with_questions_800_3122_200x200

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Gildeskål består av 10 medlemmer, valgt av elevrådene i kommunen

Hert av elevrådene ved ungdomsskolene og ved Meløy videregående, avd. Inndyr velger 2 representanter hver til ungdomsrådet.

Du finner Ungdomsrådet på Facebook!

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS