Stopp kjøring_200x133

Skoler og barnehager

Unngå kjøring!

Levekårsutvalget er opptatt av at vi skal ha trygge uteområder for barnehagene og skolene. Rådmannen har derfor igangsatt en gjennomgang av alle uteområdene der vi også vil se  om skiltingen er hensiktsmessig.
Samtidig ber vi alle om å respektere skiltene som står, og om å vise stor varsomhet.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS