Unntak fra smittekarantene


  • Gjennomgått Covid-19 siste tre mnd

  • Fått oppfriskningsdose for minimum en uke siden

  • Kritiske samfunnsfunksjoner


Gjennomgått Covid-19 siste tre mnd:

Alle som har gjennomgått covid-19 de 3 siste månedene er unntatt smittekarantenen. Dette gjelder fra du er avisolert og til det har gått 3 måneder fra du tok testen.

Fått oppfriskningsdose for minimum en uke siden:

Alle som har fått oppfriskningsdose av koronavaksinen for over 1 uke siden er unntatt smittekarantenen. Oppfriskningsdose er de som har fått tredje vaksinedose, eller andre dose dersom de har tatt Janssen-vaksine tidligere. Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær må du også teste deg hver dag med selvtest eller antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn for å være unntatt fra smittekarantenen.

Kritiske samfunnsfunksjoner:

Personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, kan få unntak i arbeidstiden ved å teste negativt på en selvtest eller antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.
Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS