Aktiv hverdag

Tilbake til normal drift

Utlån og utleie av kommunale lokaler

Vi går over til en normal hverdag med økt beredskap også for den kommunale driften. 

Regjeringens har bestemt at Norge går over til en "normal hverdag med økt beredskap". Kommunedirektøren har derfor i samråd med kommuneoverlegen besluttet at restriksjonene for utlån og utleie av kommunale lokaler oppheves med umiddelbar virkning. Det betyr begrensninger av antall og rutiner for registrering ikke gjelder lenger og at kulturhuset, Fresksenteret og gymsaler kan brukes som normalt.

Men:
Vi skal fortsatt ha en økt beredskap, som innebærer et ansvar hos alle til å utvise god hånd- og hostehygiene og følge rådene ved luftveissymptomer.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS