Foto: Åse Sørgård

Utlysning av stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2022

Søknadsfrist 26. januar

Veterinærer kan nå søke Meløy kommune om stimuleringstilskudd til veterinærdekning.

Tilskuddet gjelder vaktdistriktet Rødøy, Gildeskål og Meløy kommuner.

 

Søknad med vedlagt budsjett sendes til: Plan-, utvikling- og næringsavdelingen i Meløy.

e-post: postmottak@meloy.kommune.no

postadresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes

 

Ved behov for mer informasjon – ta kontakt med Meløy kommune på telefon: 75 71 00 00

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS