Bilde av vaksinesprøyte mot korona

Korona: Vaksinering med 3.dose

Vaksinering av pasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar

Det er vedtatt at pasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar skal tilbys en tredje vaksinedose mot Covid-19. Følgende grupper vil bli tilbudt dette:

Gruppe 1

• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon

• alvorlig og moderat primær immunsvikt

• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Alle pasienter i disse gruppene vil få brev fra spesialisthelsetjenesten som de kan bruke som dokumentasjon på sin diagnose/behandling.

Imidlertid kan pasienter som vet at de tilhører gruppe 1, samt kulepunkt 1 i gruppe 2 allerede nå registrere seg for vaksinering hos kommunen på kommunens nettside.

Dersom pasienter velger å vaksinere seg før de mottar sitt brev fra sykehuset bes det om at de på annen måte dokumenterer sin immunsykdom ved oppmøte. Dette kan være med tidligere epikrise fra sykehus eller medisin som de bruker mot sin sykdom. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS