Ingen kjente problemer med vannverket

Vann fra Lauvannet vannverk

Vi har fått en forståelse av at det er spredd noe usikkerhet knyttet til vannkvaliteten på Lauvannet, og ønsker å gi våre abonnenter informasjon om status. Det finnes ingen indikasjoner på at det har vært noe galt med vannkvaliteten i perioden.

Vannstanden har vært lav den siste tiden, men ikke kritisk lav. Alle rensesystemene til vannverket har fungert som de skal, og det har ikke vært noen avvik i renseprosessene. Vannprøver tas regelmessig, og vi har ingen prøver som indikerer at det er noe galt med vannet. Nye vannprøver skal tas i løpet av uken. Hvis det skulle dukke opp noen forurensing på vannprøvene, så vil alle abonnenter bli kontaktet fortløpende. Vi håper med dette at våre innbyggere kan være trygge på at kommunen følger opp vannkvaliteten og informerer når det er behov for det.  

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS