Teknisk vakt for Gildeskål kommune kl 15:30 til 08:00 kan kontaktes på vakttelefon  948 56 323 ved nødsituasjoner for vei, vann og avløp og kommunens tekniske installasjoner.»

 

Logo Stoklands

Informasjon om avtale for slamtømming i Gildeskål

Gildeskål kommune har inngått avtale med ny entreprenør for slamtømming.

Fra 1. mars er det Stoklands AS som utfører slamtømming av alle tanker/anlegg i kommunen.

2023-07-07
Foto: Eidsiva

Registrering av nye ledninger og andre anlegg

Det er stilt nye krav i forbinnelse med kartlegging av ledninger og anlegg i sjø og grunn. Kartverket har utarbeidet ny standard og lov for hvordan dette skal registreres.

2022-03-07
Vannkran

Informasjon om endring

Gebyrgrunnlag for vann- og avløpavgift

Endringer av gebyrgrunnlag er vedtatt av Gildeskål kommunestyre og trer i kraft 01.01.2021.

2020-11-30
faucet_drip_earth_800_3454_150x200

Vann og avløp i Gildeskål

Gildeskål kommune har 4 kommunale vannverk,Tøa, Inndyr, Stjernåga og Kjøpstad samt avløpsanlegg i Mevik, på Tøa, Inndyr, Lekanger, Mårnes, Nygårdsjøen og Sørarnøy.
Dersom boligen skal tilkobles vann eller avløpsnett i de områdene som dekkes av det kommunale ledningsnettet må det søkes om tillatelse. Boliger som skal tilknyttes kommunalt/private vannverk må ha utslippstillatelse dersom det ikke kan tilkobles kommunalt avløpsnett - enkeltutslipp. Last ned skjema for å søke utslippstillatelse her 

Gildeskål kommune har vedtatt et sanitærreglement som dekker det meste innen vann og avløpsvirksomheten, se lenken på høyre side. Søknad om tilkobling til kommunal vann- og/eller avløpsledning: Last ned søknadsskjema her.

 

2012-11-14
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS