Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Teknisk vakt for Gildeskål kommune kl 15:30 til 08:00 kan kontaktes på vakttelefon  948 56 323 ved nødsituasjoner for vei, vann og avløp og kommunens tekniske installasjoner.»

 

Vannkran

Høring av forslag til ny vann- og avløpsforskrift

Kommunestyret i Gildeskål vedtok 03.04.2020 at forslag til ny vann- og avløpsforskrift legges ut på høring. Forskriften har som formål å gi bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for kommunens vann- og avløpstjenester.

2020-04-23
faucet_drip_earth_800_3454_150x200

Vann og avløp i Gildeskål

Gildeskål kommune har 4 kommunale vannverk,Tøa, Inndyr, Stjernåga og Kjøpstad samt avløpsanlegg i Mevik, på Tøa, Inndyr, Lekanger, Mårnes, Nygårdsjøen og Sørarnøy.
Dersom boligen skal tilkobles vann eller avløpsnett i de områdene som dekkes av det kommunale ledningsnettet må det søkes om tillatelse. Boliger som skal tilknyttes kommunalt/private vannverk må ha utslippstillatelse dersom det ikke kan tilkobles kommunalt avløpsnett - enkeltutslipp. Last ned skjema for å søke utslippstillatelse her 

Gildeskål kommune har vedtatt et sanitærreglement som dekker det meste innen vann og avløpsvirksomheten, se lenken på høyre side. Søknad om tilkobling til kommunal vann- og/eller avløpsledning: Last ned søknadsskjema her.

 

2012-11-14
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS