Åpne hender

Vanskelig tid for sårbare barn

I en tid der mange må holde avstand og redusere sosial kontakt, har barneverns-tjenesten et særlig fokus på barn i vanskelige situasjoner. For å kunne hjelpe er det viktig at ikke terskelen er for høy for å søke råd og støtte hos barnevernstjenesten.
Du finner kontaktinformasjon her. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS