vedskjæran_bilde

Varsel om offentlig ettersyn av akvakultursøknad

 

Søknad om etablering av akvakulturanlegg for dyrkning av markoalger på Vedskjæran i Gildeskål.

I Henhold til lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter legges søknad om nyetablering av akvakulturanlegg på vedskjæran i Gildeskål ut til offentlig ettersyn. Omsøkt tiltak har som formål å dyrke makroalger med en estimert årlig produksjon på 150 tonn. Gildeskål kommune opplyser om at tiltaket er i tråd med arealplan. Søknaden med relevante dokumenter kan leses på Gildeskål kommune sine nettsider.

Søker: Eukaryo AS

Lokalitet: A14 Vedskjeran

Merknader sendes til: postmottak@gildeskal.kommune.no innen 25.10.2017

Tillatelse til akvakultur.pdf

Strømmåler.pdf

Status for godkjennelse.pdf

sjøkart.pdf

kommuneplan.pdf

Eukaryo AS - anmodning om innspill.pdf

Anlegg plassert i plan.pdf

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS