Kart over skogbrannfare i Salten juli 2023

Varsel om stor skogbrannfare i Salten

Pressemelding fra Salten brann IKS
Dato: 11. juli 2023

Varsel om stor skogbrannfare i Salten

Skogbrannfareindeksen som utgis av Meteorologisk institutt i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) varsler stor fare for brann i vegetasjon i Salten og øvrige deler av Nord-Norge i de kommende dagene. Basert på foreliggende værmeldinger ventes situasjonen å vedvare til over førstkommende helg.

Salten brann understreker at det er generelt bålforbud, og oppfordrer alle til å utvise den største forsiktighet i all bruk av åpen ild.

For ytterligere informasjon, kontakt 110 Nordland på telefon +47 755 46 850

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS